Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
z księgozbioru dydaktycznego (podręczników i skryptów). Użytkownicy ci dostrzegają braki w zasobach dokumentów źródłowych i bardziej niż pracownicy naukowi cenią wydawnictwa referujące literaturę źródłową oraz inne wydawnictwa informacyjne. Jak wiadomo, użytkownicy tej grupy wykorzystują przede wszystkim informację faktograficzną.
Za niedostateczne uznają oni usługi kserograficzne bibliotek głównych dla użytkowników spoza uczelni macierzystej.
Pracownicy informacji politechnik oraz pracownicy inte zatrudnieni w ośrodkach przemysłowych pozytywnie wypowiadają się na temat kontaktów z bibliotekami i ośrodkami informacji w wyższych uczelniach technicznych. Głównymi powodami korzystania z usług tych placówek jest ustawiczne doskonalenie zawodowe tej grupy pracowników. Pracownicy inte wykorzystują także bogate zasoby informacji wydawniczo-księgarskiej.
Szczególnie uważnie
z księgozbioru dydaktycznego (podręczników i skryptów). Użytkownicy ci dostrzegają braki w zasobach dokumentów źródłowych i bardziej niż pracownicy naukowi cenią wydawnictwa referujące literaturę źródłową oraz inne wydawnictwa informacyjne. Jak wiadomo, użytkownicy tej grupy wykorzystują przede wszystkim informację faktograficzną.<br>Za niedostateczne uznają oni usługi kserograficzne bibliotek głównych dla użytkowników spoza uczelni macierzystej.<br>Pracownicy informacji politechnik oraz pracownicy &lt;orig&gt;inte&lt;/orig&gt; zatrudnieni w ośrodkach przemysłowych pozytywnie wypowiadają się na temat kontaktów z bibliotekami i ośrodkami informacji w wyższych uczelniach technicznych. &lt;page nr=213&gt; Głównymi powodami korzystania z usług tych placówek jest ustawiczne doskonalenie zawodowe tej grupy pracowników. Pracownicy &lt;orig&gt;inte&lt;/orig&gt; wykorzystują także bogate zasoby informacji wydawniczo-księgarskiej.<br>Szczególnie uważnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego