Typ tekstu: Książka
Autor: Kosmol Jan
Tytuł: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem
Rok: 1995
a nie samego narzędzia. Wymaga to, aby narzędzie po wykorzystaniu wróciło na swoje miejsce. Łatwo w tym przypadku o pomyłkę, zwłaszcza podczas uzbrajania obrabiarki w narzędzia oraz podczas wymiany zużytego narzędzia na inne w trakcie obróbki.
Do zalet systemu kodowania gniazd narzędziowych zalicza się:
- najkrótszą drogę (czas) poszukiwania żądanego miejsca (magazyn każdorazowo wybiera ten kierunek ruchu, który pozwala szybciej dotrzeć do poszukiwanego gniazda),
- możliwość stosowania dużych prędkości poszukiwania numeru gniazda, ponieważ system kodowania gniazd nie jest zasadniczo ograniczony brakiem miejsca,
- możliwość umieszczania dużych narzędzi w dowolnie wybranych miejscach, które nie prowadzą do kolizji.
Do najważniejszych wad systemu kodowania należy zaliczyć fakt
a nie samego narzędzia. Wymaga to, aby narzędzie po wykorzystaniu wróciło na swoje miejsce. Łatwo w tym przypadku o pomyłkę, zwłaszcza podczas uzbrajania obrabiarki w narzędzia oraz podczas wymiany zużytego narzędzia na inne w trakcie obróbki. <br>Do zalet systemu kodowania gniazd narzędziowych zalicza się:<br>- najkrótszą drogę (czas) poszukiwania żądanego miejsca (magazyn każdorazowo wybiera ten kierunek ruchu, który pozwala szybciej dotrzeć do poszukiwanego gniazda),<br>- możliwość stosowania dużych prędkości poszukiwania numeru gniazda, ponieważ system kodowania gniazd nie jest zasadniczo ograniczony brakiem miejsca,<br>- możliwość umieszczania dużych narzędzi w dowolnie wybranych miejscach, które nie prowadzą do kolizji.<br>Do najważniejszych wad systemu kodowania należy zaliczyć fakt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego