Typ tekstu: Książka
Autor: Kosmol Jan
Tytuł: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem
Rok: 1995
dalszej rozbudowie (np. w celu zwiększenia liczby narzędzi).
Magazyny narzędziowe wolno stojące stanowią na ogół samodzielne, funkcjonalne mechanizmy z własnym sterowaniem i zarządzaniem. Są to magazyny o bardzo dużej liczbie narzędzi, które mogą podlegać dalszej rozbudowie. Przykładem magazynu narzędziowego wolno stojącego jest przedstawiony na rys. 3.129 i 3.132 magazyn firmy Starr AG (Szwajcaria). Jest to połączenie wielopierścieniowej, koncentrycznej konstrukcji z przestawnymi, wielonarzędziowymi kasetami. Każdy koncentryczny pierścień może magazynować od kilkunastu do kilkudziesięciu narzędzi i może wykonywać niezależny od pozostałych ruch obrotowy. System wielonarzędziowych kaset umożliwia wymianę zarówno pojedynczego narzędzia, jak i 6 narzędzi (kasety 6-narzędziowe). Magazyn narzędziowy może
dalszej rozbudowie (np. w celu zwiększenia liczby narzędzi). <br>Magazyny narzędziowe wolno stojące stanowią na ogół samodzielne, funkcjonalne mechanizmy z własnym sterowaniem i zarządzaniem. Są to magazyny o bardzo dużej liczbie narzędzi, które mogą podlegać dalszej rozbudowie. Przykładem magazynu narzędziowego wolno stojącego jest przedstawiony na rys. 3.129 i 3.132 magazyn firmy &lt;name type="org"&gt;Starr AG&lt;/&gt; (Szwajcaria). Jest to połączenie wielopierścieniowej, koncentrycznej konstrukcji z przestawnymi, wielonarzędziowymi kasetami. Każdy koncentryczny pierścień może magazynować od kilkunastu do kilkudziesięciu narzędzi i może wykonywać niezależny od pozostałych ruch obrotowy. System wielonarzędziowych kaset umożliwia wymianę zarówno pojedynczego narzędzia, jak i 6 narzędzi (kasety 6-narzędziowe). Magazyn narzędziowy może
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego