Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
Coraz częściej na stacjach są stosowane przyrządy z rejestracją elektryczną lub fotograficzną. Samopisy, czyli rejestratory o napędzie mechanicznym, wykonują zapis graficzny, piórko z tuszem kreśli linię ciągłą na wyskalowanym pasku papieru założonym na obracający się dookoła swej osi bęben. Najczęściej stosuje się samopisy dobowe i tygodniowe.
Obserwacje i pomiary meteorologiczne mają wartość tylko wtedy, gdy są wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i bez przerw.
Większość obserwacji i pomiarów dokonuje się w tzw. ogródku meteorologicznym (rys. 2.2.1). Obejmuje on wycinek otwartego terenu w kształcie kwadratu o boku co najmniej 15 m. Teren ogródka powinien być wyrównany i porośnięty trawą o
Coraz częściej na stacjach są stosowane przyrządy z rejestracją elektryczną lub fotograficzną. Samopisy, czyli rejestratory o napędzie mechanicznym, wykonują zapis graficzny, piórko z tuszem kreśli linię ciągłą na wyskalowanym pasku papieru założonym na obracający się dookoła swej osi bęben. Najczęściej stosuje się samopisy dobowe i tygodniowe.<br> Obserwacje i pomiary meteorologiczne mają wartość tylko wtedy, gdy są wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i bez przerw.<br> Większość obserwacji i pomiarów dokonuje się w tzw. ogródku meteorologicznym (rys. 2.2.1). Obejmuje on wycinek otwartego terenu w kształcie kwadratu o boku co najmniej 15 m. Teren ogródka powinien być wyrównany i porośnięty trawą o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego