Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
World Food Programme - Światowy Program Żywnościowy).

Organizacje międzynarodowe pełnią ponadto funkcję kontrolną i opiniotwórczą. Pierwsza polega na badaniu przez nie zgodności zachowania uczestników stosunków międzynarodowych z obowiązującym prawem i zwyczajami międzynarodowymi. Druga oparta jest na dużym autorytecie, jakim na ogół cieszą się organizacje międzynarodowe. Formułowane przez nie opinie i stanowiska mają znaczną wagę dla innych podmiotów światowego życia publicznego.
Wszystkie wskazane wyżej rodzaje podmiotów gospodarki światowej mają wspólną cechę: współdecydują o kształcie międzynarodowych stosunków gospodarczych, a zatem oddziałują na życie gospodarcze w wymiarze globalnym.

3. Tendencje rozwojowe gospodarki światowej

Gospodarka światowa jest globalnym organizmem gospodarczym, który nieustannie się rozwija. Rozwój jest
World Food Programme - Światowy Program Żywnościowy).<br><br>Organizacje międzynarodowe pełnią ponadto funkcję kontrolną i opiniotwórczą. Pierwsza polega na badaniu przez nie zgodności zachowania uczestników stosunków międzynarodowych z obowiązującym prawem i zwyczajami międzynarodowymi. Druga oparta jest na dużym autorytecie, jakim na ogół cieszą się organizacje międzynarodowe. Formułowane przez nie opinie i stanowiska mają znaczną wagę dla innych podmiotów światowego życia publicznego.<br>Wszystkie wskazane wyżej rodzaje podmiotów gospodarki światowej mają wspólną cechę: współdecydują o kształcie międzynarodowych stosunków gospodarczych, a zatem oddziałują na życie gospodarcze w wymiarze globalnym.<br><br>&lt;tit&gt;3. Tendencje rozwojowe gospodarki światowej&lt;/&gt;<br><br>Gospodarka światowa jest globalnym organizmem gospodarczym, który nieustannie się rozwija. Rozwój jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego