Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
się to z założeniem, że bez działań perswazyjnych ze strony nadawcy odbiorca nie podjąłby z własnej woli działań, zgodnej z celami strategii perswazyjnej. Nadrzędną cechą perswazyjnej formy komunikowania się jest dążenie twórcy komunikatów do tworzenia motywacji odbiorcy wobec desygnatów wiadomości oraz pobudzenie i ukierunkowanie jego działania. Wiadomości o charakterze perswazyjnym mają więc charakter nakłaniający. Nie musi on dotyczyć wszystkich emitowanych komunikatów, jednak całościowa analiza serii komunikatów, tworzących strategię perswazyjną, określać powinna globalną funkcję nakłaniającą. Stosowanie zbyt ostrych form perswazyjnych, czytelnych dla odbiorcy, może jednak prowadzić do zerwania komunikacji przez odbiorcę.
W odniesieniu do komunikacji o charakterze perswazyjnym spełnienie intencji nadawcy przez
się to z założeniem, że bez działań perswazyjnych ze strony nadawcy odbiorca nie podjąłby z własnej woli działań, zgodnej z celami strategii perswazyjnej. Nadrzędną cechą perswazyjnej formy komunikowania się jest dążenie twórcy komunikatów do tworzenia motywacji odbiorcy wobec desygnatów wiadomości oraz pobudzenie i ukierunkowanie jego działania. Wiadomości o charakterze perswazyjnym mają więc charakter nakłaniający. Nie musi on dotyczyć wszystkich emitowanych komunikatów, jednak całościowa analiza serii komunikatów, tworzących strategię perswazyjną, określać powinna globalną funkcję nakłaniającą. Stosowanie zbyt ostrych form perswazyjnych, czytelnych dla odbiorcy, może jednak prowadzić do zerwania komunikacji przez odbiorcę. <br>W odniesieniu do komunikacji o charakterze perswazyjnym spełnienie intencji nadawcy przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego