Typ tekstu: Książka
Autor: Grzesiuk Lidia,
Tryjarska Barbara
Tytuł: Jak pomagać sobie
Rok: 1995
chce osiągnąć. Terapeuci stosujący tę technikę są zdania, że wówczas, gdy powstaje konflikt między wolą człowieka a jego wyobraźnią, zwycięża wyobraźnia. Kreatywna wizualizacja osłabia wewnętrzne opory, pozwalając na ujawnienie tego, co jest w nas pozytywne. Działa tylko na rzecz tego, co jest dobre.
Zdolność do tworzenia wyobrażeń jest podobna do marzenia na jawie. Dobrą wyobraźnię mają literaci, artyści, poeci, a zwłaszcza dzieci. Umiejętności tej możemy się uczyć. Stosowanie kreatywnej wizualizacji może okazać się pożyteczne przede wszystkim dla tych osób, których negatywne wyobrażenia towarzyszą powtarzającym się niepowodzeniom, trudnościom życiowym itp. Wątpliwa zaś wydaje się jej użyteczność w odniesieniu do osób, które zamiast działać, żyją
chce osiągnąć. Terapeuci stosujący tę technikę są zdania, że wówczas, gdy powstaje konflikt między wolą człowieka a jego wyobraźnią, zwycięża wyobraźnia. Kreatywna wizualizacja osłabia wewnętrzne opory, pozwalając na ujawnienie tego, co jest w nas pozytywne. Działa tylko na rzecz tego, co jest dobre.<br>Zdolność do tworzenia wyobrażeń jest podobna do marzenia na jawie. Dobrą wyobraźnię mają literaci, artyści, poeci, a zwłaszcza dzieci. Umiejętności tej możemy się uczyć. Stosowanie kreatywnej wizualizacji może okazać się pożyteczne przede wszystkim dla tych osób, których negatywne wyobrażenia towarzyszą powtarzającym się niepowodzeniom, trudnościom życiowym itp. Wątpliwa zaś wydaje się jej użyteczność w odniesieniu do osób, które zamiast działać, żyją
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego