Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Socjologiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 1963
praktyczną realizacją zasady wiązania i obopólnego weryfikowania się badań pamiętnikarskich z empirycznymi badaniami terenowymi, d) stosowaniem wobec pamiętników obok socjologicznej zasady analizy treści również ekonomicznej i statystycznej metody analizy - z odniesieniem do odpowiednich wskaźników w skali ogólnokrajowej, e) zasadą społecznej służby i społecznej pedagogiki przy publikowaniu autentycznych imponujących autokronik przedstawicieli mas pracujących w celu zobrazowania ich faktycznej sytuacji i oblicza duchowego oraz w celu kształtowania świadomości społeczeństwa.
PAMIĘTNIK A ANKIETA ORAZ SŁOWO A LICZBA W ODWZOROWANIU ZJAWISK RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ
Zasadniczym instrumentem komunikowania się ze sobą świadomych osobników ludzkich jest oparty na myśleniu pojęciowym język dźwiękowy oraz związany z nim słowny zapis
praktyczną realizacją zasady wiązania i obopólnego weryfikowania się badań pamiętnikarskich z empirycznymi badaniami terenowymi, d) stosowaniem wobec pamiętników obok socjologicznej zasady analizy treści również ekonomicznej i statystycznej metody analizy - z odniesieniem do odpowiednich wskaźników w skali ogólnokrajowej, e) zasadą społecznej służby i społecznej pedagogiki przy publikowaniu autentycznych imponujących autokronik przedstawicieli mas pracujących w celu zobrazowania ich faktycznej sytuacji i oblicza duchowego oraz w celu kształtowania świadomości społeczeństwa. <br>&lt;page nr=80&gt; &lt;tit&gt;PAMIĘTNIK A ANKIETA ORAZ SŁOWO A LICZBA W ODWZOROWANIU ZJAWISK RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ&lt;/&gt;<br>Zasadniczym instrumentem komunikowania się ze sobą świadomych osobników ludzkich jest oparty na myśleniu pojęciowym język dźwiękowy oraz związany z nim słowny zapis
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego