Typ tekstu: Książka
Autor: Godlewski Stanisław
Tytuł: Vademecum myśliwego
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1955
poniżej oczodołu i poniżej kości górnej szczęki (wzdłuż końcowej części podniebienia);
3) przycięta wzdłuż linii prostej od górnej części puszki mózgowej do dolnej części płata kości czołowej;
4) czaszka w całości, ale bez żuchwy (dolnej szczęki).
Dla ustalenia masy poroża przygotowanego jak wyżej przyjmuje się:
ad 1) ustaloną wagę jako masę parostków;
ad 2) ustaloną wagę pomniejsza się o 65 gramów i to stanowi masę parostków;
ad 3) ustaloną wagę jako masę parostków;
ad 4) ustaloną wagę pomniejsza się o 90 gramów i to stanowi masę parostków.
Wynik otrzymany odpowiednio w pkt. 1-4 należy przemnożyć przez współczynnik 0,1 i
poniżej oczodołu i poniżej kości górnej szczęki (wzdłuż końcowej części podniebienia);<br>3) przycięta wzdłuż linii prostej od górnej części puszki mózgowej do dolnej części płata kości czołowej;<br>4) czaszka w całości, ale bez żuchwy (dolnej szczęki).<br>Dla ustalenia masy poroża przygotowanego jak wyżej przyjmuje się:<br>ad 1) ustaloną wagę jako masę &lt;orig&gt;parostków&lt;/&gt;;<br>ad 2) ustaloną wagę pomniejsza się o 65 gramów i to stanowi masę parostków;<br>ad 3) ustaloną wagę jako masę &lt;orig&gt;parostków&lt;/&gt;;<br>ad 4) ustaloną wagę pomniejsza się o 90 gramów i to stanowi masę parostków.<br>Wynik otrzymany odpowiednio w pkt. 1-4 należy przemnożyć przez współczynnik 0,1 i
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego