Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
tak czysto negatywnymi ocenami jak właśnie Wilhelm II: stał się swego rodzaju kozłem ofiarnym największego przed epoką Hitlera historycznego rozczarowania niemieckiego, jakie przyniosła klęska Niemiec w pierwszej wojnie światowej. Zaprzeczyć się jednak nie da, iż istniały liczne konkretne przesłanki do tak ostrej oceny. Wilhelma II, jako cesarza, charakteryzowały: chorobliwa wręcz megalomania, zamiłowanie do pustosłowia, brak właśnie tak przezeń oficjalnie głoszonych cnót pruskich (brak dyscypliny własnej, lekkomyślność, brak rozwagi, nieumiejętność postępowania z ludźmi itd.). Cechowały go nadmierna fantazja i imaginacja, pogoń za popularnością, przy równoczesnym zachowaniu poglądów typowych dla wspomnianych oficerów gwardii o junkierskim rodowodzie: lekceważenie ustroju konstytucyjnego, nienawiść do demokracji, nienawiść
tak czysto negatywnymi ocenami jak właśnie Wilhelm II: stał się swego rodzaju kozłem ofiarnym największego przed epoką Hitlera historycznego rozczarowania niemieckiego, jakie przyniosła klęska Niemiec w pierwszej wojnie światowej. Zaprzeczyć się jednak nie da, iż istniały liczne konkretne przesłanki do tak ostrej oceny. Wilhelma II, jako cesarza, charakteryzowały: chorobliwa wręcz megalomania, zamiłowanie do pustosłowia, brak właśnie tak przezeń oficjalnie głoszonych cnót pruskich (brak dyscypliny własnej, lekkomyślność, brak rozwagi, nieumiejętność postępowania z ludźmi itd.). Cechowały go nadmierna fantazja i imaginacja, pogoń za popularnością, przy równoczesnym zachowaniu poglądów typowych dla wspomnianych oficerów gwardii o junkierskim rodowodzie: lekceważenie ustroju konstytucyjnego, nienawiść do demokracji, nienawiść
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego