Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 07.03
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
których nie rościłyby sobie pretensji co najmniej dwa państwa.
Jest więc rzeczą jasną, iż podręcznik dziejów Europy musi się skupić na historii kultury, dziejach wzajemnego oddziaływania sąsiadujących ze sobą cywilizacji oraz na wkładzie poszczególnych narodów do dorobku ogólnoeuropejskiej kultury. Jego autorzy zaś winni posiadać umiejętność pomyślnego przepłynięcia pomiędzy Scyllą narodowej megalomanii ("my pierwsi w Europie...") a Charybdą kompleksu niższości (zawsze byliśmy "halabardnikami dziejów" i "giermkami historii"). Trudno i darmo: trzeba się pogodzić z faktem, że jedne kraje Europy stanowiły "kolebki" nowych prądów, ruchów religijnych czy epok w historii kultury, inne zaś pełniły rolę pośredników. Renesans wyszedł z Włoch, reformacja narodziła się
których nie rościłyby sobie pretensji co najmniej dwa państwa. <br>Jest więc rzeczą jasną, iż podręcznik dziejów Europy musi się skupić na historii kultury, dziejach wzajemnego oddziaływania sąsiadujących ze sobą cywilizacji oraz na wkładzie poszczególnych narodów do dorobku ogólnoeuropejskiej kultury. Jego autorzy zaś winni posiadać umiejętność pomyślnego przepłynięcia pomiędzy Scyllą narodowej megalomanii ("my pierwsi w Europie...") a Charybdą kompleksu niższości (zawsze byliśmy "halabardnikami dziejów" i "giermkami historii"). Trudno i darmo: trzeba się pogodzić z faktem, że jedne kraje Europy stanowiły "kolebki" nowych prądów, ruchów religijnych czy epok w historii kultury, inne zaś pełniły rolę pośredników. Renesans wyszedł z Włoch, reformacja narodziła się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego