Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
w dziejach ludzkości stawiany tak ostro i programowo. Istniał on również w poprzednich wiekach, wówczas jednak wiele czynników wpływało nań hamująco (choćby przekonanie, iż starości ex definitione należy się szacunek).
Ponadto przedstawiciele klas panujących już w młodym wieku obejmowali najwyższe stanowiska, decydowała o tym pozycja społeczna, a nie data na metryce. Jeszcze przed dwudziestką można było zostać biskupem, wyższym dowódcą, senatorem, wojewodą, co oczywiście musiało wpływać hamująco na konflikt generacji.
Wolno chyba zaryzykować twierdzenie, iż ten spadek prestiżu starości szybciej nastąpił w dziedzinie ideologii politycznej niż w zakresie obyczajów, twórczości literackiej czy artystycznej. Podczas bowiem gdy programy partii i stronnictw politycznych
w dziejach ludzkości stawiany tak ostro i programowo. Istniał on również w poprzednich wiekach, wówczas jednak wiele czynników wpływało nań hamująco (choćby przekonanie, iż starości ex definitione należy się szacunek).<br>Ponadto przedstawiciele klas panujących już w młodym wieku obejmowali najwyższe stanowiska, decydowała o tym pozycja społeczna, a nie data na metryce. Jeszcze przed dwudziestką można było zostać biskupem, wyższym dowódcą, senatorem, wojewodą, co oczywiście musiało wpływać hamująco na konflikt generacji.<br>Wolno chyba zaryzykować twierdzenie, iż ten spadek prestiżu starości szybciej nastąpił w dziedzinie ideologii politycznej niż w zakresie obyczajów, twórczości literackiej czy artystycznej. Podczas bowiem gdy programy partii i stronnictw politycznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego