Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
mapy zasadniczej powinna być przedstawiona w systemie nakładek tematycznych [14]:
E, -, nakładka ewidencji gruntów i budynków,
U, -, nakładka sieci uzbrojenia terenu,
S, -, nakładka sytuacji powierzchniowej (inne obiekty trwale związane z terenem),
W, -, nakładka rzeźby terenu (wysokościowa),
R, -, nakładka realizacyjnych uzgodnień projektowych.

Podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy zasadniczej jest jej metryka. Metryka mapy zasadniczej powinna zawierać następujące dane [14]:
- tytuł, skalę, numer ewidencyjny, godło arkusza, albo oznaczenie zbioru danych mapy numerycznej,
- układ współrzędnych x, y, H,
- metodę opracowania mapy,
- wpisy dotyczące dokładności mapy,
- rok wykonania mapy,
- wykonawcę mapy odpowiedzialnego za jej opracowanie,
- wpisy dotyczące aktualizacji mapy.
Przykłady mapy zasadniczej w skalach
mapy zasadniczej powinna być przedstawiona w systemie nakładek tematycznych [14]:<br>E, -, nakładka ewidencji gruntów i budynków,<br>U, -, nakładka sieci uzbrojenia terenu,<br>S, -, nakładka sytuacji powierzchniowej (inne obiekty trwale związane z terenem),<br>W, -, nakładka rzeźby terenu (wysokościowa),<br>R, -, nakładka realizacyjnych uzgodnień projektowych.<br><br>Podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy zasadniczej jest jej &lt;HI rend="italic"&gt;metryka&lt;/HI&gt;. Metryka mapy zasadniczej powinna zawierać następujące dane [14]:<br>- tytuł, skalę, numer ewidencyjny, godło arkusza, albo oznaczenie zbioru danych mapy numerycznej,<br>- układ współrzędnych &lt;HI rend="italic"&gt;x&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;y&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;H&lt;/HI&gt;,<br>- metodę opracowania mapy,<br>- wpisy dotyczące dokładności mapy,<br>- rok wykonania mapy,<br>- wykonawcę mapy odpowiedzialnego za jej opracowanie,<br>- wpisy dotyczące aktualizacji mapy.<br>Przykłady mapy zasadniczej w skalach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego