Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
naciśnięciem klawisza [F10] wybrać polecenie Drukuj tekst, a następnie potwierdzić decyzję klawiszem [Enter].


Jak wypełnić metrykę dokumentu?

Dotychczas metrykę dokumentu wypełniałeś nieodmiennie w jeden jedyny sposób: gdy się pojawiła na ekranie, naciskałeś czym prędzej klawisz [Enter] i było po kłopocie. Nadszedł czas, by postąpić inaczej:
1. Po wyświetleniu pola dialogu metryki naciśnij klawisz [Tab] - kursor z pola Plik powędruje do położonego niżej obszaru treści metryki.
2. Wpisz treść - robi się to w trochę dziki sposób, gdyż owe pięć wierszy to rzeczywiście pięć niezależnych i samorządnych wierszy tekstu, między którymi wędrować należy za pomocą klawiszy [Strzałka w górę], [Strzałka w dół] oraz
naciśnięciem klawisza [F10] wybrać polecenie Drukuj tekst, a następnie potwierdzić decyzję klawiszem [Enter].<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br>&lt;tit&gt;Jak wypełnić metrykę dokumentu?&lt;/&gt;<br><br>Dotychczas metrykę dokumentu wypełniałeś nieodmiennie w jeden jedyny sposób: gdy się pojawiła na ekranie, naciskałeś czym prędzej klawisz [Enter] i było po kłopocie. Nadszedł czas, by postąpić inaczej:<br>1. Po wyświetleniu pola dialogu metryki naciśnij klawisz [Tab] - kursor z pola Plik powędruje do położonego niżej obszaru treści metryki.<br>2. Wpisz treść - robi się to w trochę dziki sposób, gdyż owe pięć wierszy to rzeczywiście pięć niezależnych i samorządnych wierszy tekstu, między którymi wędrować należy za pomocą klawiszy [Strzałka w górę], [Strzałka w dół] oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego