Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
chcesz coś skasować bez użycia [Backspace], to wykorzystaj klawisz [Spacja].
Piąte: nie korzystaj z polecenia Linia|Wstaw tekst z

TAG umożliwia wstawienie do tekstu dokumentu różnych pożytecznych informacji, takich jak:
- numer strony w rozdziale lub całym dokumencie;
- liczba stron w rozdziale lub całym dokumencie;
- nazwa (tytuł) rozdziału;
- wersja dokumentu (odczytana z metryki pliku);
- czas (godzina i minuty);
- data (w różnej postaci).

Wszystkie te wartości można umieścić w treści dokumentu w dwojaki sposób:
- wstawiając je w postaci odpowiedniego kodu, zamienianego na właściwą liczbę lub napis w chwili drukowania dokumentu (poleceniem Linia|Wstaw kod z);
- od razu wpisując odpowiedni tekst (poleceniem Linia|Wstaw tekst z).

Jeżeli
chcesz coś skasować bez użycia [Backspace], to wykorzystaj klawisz [Spacja].<br><br><br><br><br>Piąte: nie korzystaj z polecenia Linia|Wstaw tekst z<br><br>TAG umożliwia wstawienie do tekstu dokumentu różnych pożytecznych informacji, takich jak:<br>- numer strony w rozdziale lub całym dokumencie;<br>- liczba stron w rozdziale lub całym dokumencie;<br>- nazwa (tytuł) rozdziału;<br>- wersja dokumentu (odczytana z metryki pliku);<br>- czas (godzina i minuty);<br>- data (w różnej postaci).<br><br>Wszystkie te wartości można umieścić w treści dokumentu w dwojaki sposób:<br>- wstawiając je w postaci odpowiedniego kodu, zamienianego na właściwą liczbę lub napis w chwili drukowania dokumentu (poleceniem Linia|Wstaw kod z);<br>- od razu wpisując odpowiedni tekst (poleceniem Linia|Wstaw tekst z).<br><br>Jeżeli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego