Typ tekstu: Książka
Autor: Miłosz Czesław
Tytuł: Abecadło Miłosza
Rok: 1997
z silnym piętnem manichejskim i wrażliwością wyczuloną na siłę Piekieł - i tych na ziemskim (czyli miejskim) padole, i tych pośmiertnych. Przyczynił się do mitologicznych obrazów wielkiego miasta nie mniej niż Balzak. W tym T. S. Eliot w Ziemi jałowej i Joyce w Ulissesie są jego następcami.
Wersyfikacyjnie wierny zasadom francuskiej metryki. To jego wiersz i sonet z szesnastego wieku pokazał mi Aleksander Wat nie mówiąc, czyjego są autorstwa i z jakiej epoki. Trudno zgadnąć. Ta ciągłość w wersyfikacji wyjaśnia przewrót awangardowy we Francji, zdeterminowany w pierwszym rzędzie chęcią wyzwolenia się spod tyranii aleksandrynu. Tak przynajmniej w rozmowie ze mną twierdził St
z silnym piętnem manichejskim i wrażliwością wyczuloną na siłę Piekieł - i tych na ziemskim (czyli miejskim) padole, i tych pośmiertnych. Przyczynił się do mitologicznych obrazów wielkiego miasta nie mniej niż Balzak. W tym T. S. Eliot w Ziemi jałowej i Joyce w Ulissesie są jego następcami.<br> Wersyfikacyjnie wierny zasadom francuskiej metryki. To jego wiersz i sonet z szesnastego wieku pokazał mi Aleksander Wat nie mówiąc, czyjego są autorstwa i z jakiej epoki. Trudno zgadnąć. Ta ciągłość w wersyfikacji wyjaśnia przewrót awangardowy we Francji, zdeterminowany w pierwszym rzędzie chęcią wyzwolenia się spod tyranii aleksandrynu. Tak przynajmniej w rozmowie ze mną twierdził St
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego