Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
to nie może być zapisane globalnie jako F = dA , gdyż jest dwuformą harmoniczną.
Całka z tej dwuformy pola elektromagnetycznego po zamkniętej, przestrzennej
powierzchni dwuwymiarowej
(tzw. pierwsza liczba Cherna - patrz dodatek A.5) to wielkość proporcjonalna do ładunku magnetycznego zawartego wewnątrz tej powierzchni. Można pokazać, że wielkość ta nie zależy od metryki ani od wyboru układu współrzędnych. Ponieważ liczby Cherna przyjmują dla grup zwartych (a do nich należy grupa U(1) cechowania elektrodynamiki) tylko wartości całkowite, więc ładunek magnetyczny monopola Diraca może przybierać tylko dyskretne wartości.
Monopol Diraca jest (jako dwuforma harmoniczna) elementem drugiej grupy kohomologii, czyli taką dwuformą F, dla której
to nie może być zapisane globalnie jako F = dA , gdyż jest dwuformą harmoniczną. <br>Całka z tej dwuformy pola elektromagnetycznego po zamkniętej, przestrzennej <br>powierzchni dwuwymiarowej <br>&lt;gap&gt; (tzw. pierwsza liczba Cherna - patrz dodatek A.5) to wielkość proporcjonalna do ładunku magnetycznego zawartego wewnątrz tej powierzchni. Można pokazać, że wielkość ta nie zależy od metryki ani od wyboru układu współrzędnych. Ponieważ liczby Cherna przyjmują dla grup zwartych (a do nich należy grupa U(1) cechowania elektrodynamiki) tylko wartości całkowite, więc ładunek magnetyczny monopola Diraca może przybierać tylko dyskretne wartości. <br>Monopol Diraca jest (jako dwuforma harmoniczna) elementem drugiej grupy kohomologii, czyli taką dwuformą F, dla której
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego