Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
pozbyć. Przecie wielka odnowa ostatnich paru lat jest dziełem Litwinów, oni to są elementem najbardziej dynamicznym i tylko ścisła współpraca z nimi ze strony innych grup językowych może zapewnić wszystkim obywatelom Litwy reformy demokratyczne i życie w prawdzie.

Czesław MIŁOSZ

Delta

Świat widzialny byłby bardziej doskonały, gdyby morza i kontynenty miał formę regularną. Malebranche, Meditations chretiennes "Imensi Tremor Oceanii" Napis na sarkofagu Michiela de Ruyter. Amsterdam. Nieuwe Kerk.

Zaraz po przekroczeniu granicy belgijsko-holenderskiej nagle, jakby bez powodu i zastanowienia, postanowiłem zmienić pierwotny plan i zamiast klasycznej drogi na północ wybrałem drogę na zachód, a więc w kierunku morza, aby poznać
pozbyć. Przecie wielka odnowa ostatnich paru lat jest dziełem Litwinów, oni to są elementem najbardziej dynamicznym i tylko ścisła współpraca z nimi ze strony innych grup językowych może zapewnić wszystkim obywatelom Litwy reformy demokratyczne i życie w prawdzie.<br><br>&lt;au&gt;Czesław MIŁOSZ&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;page nr=9&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Delta&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;Świat widzialny byłby bardziej doskonały, gdyby morza i kontynenty miał formę regularną. Malebranche, Meditations chretiennes "Imensi Tremor Oceanii" Napis na sarkofagu Michiela de Ruyter. Amsterdam. Nieuwe Kerk.&lt;/&gt;<br><br>Zaraz po przekroczeniu granicy belgijsko-holenderskiej nagle, jakby bez powodu i zastanowienia, postanowiłem zmienić pierwotny plan i zamiast klasycznej drogi na północ wybrałem drogę na zachód, a więc w kierunku morza, aby poznać
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego