Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
cavum dentis), która w kierunku korzenia przechodzi w kanał korzenia zęba (canalis radicis dentis), otwierający się na szczycie korzenia jako otwór szczytowy zęba (foramen apicis dentis).
W zębie rozróżnia się trzy substancje twarde: 1. zębinę (dentinum s. substantia eburnea), 2. szkliwo (enamelum), 3. cement (cementum) oraz dwie tkanki miękkie:
1. miazgę zęba (pulpa dentis), 2. ozębną (periodontium).
Zębina stanowi główną masę zęba i ogranicza jamę zęba w obrębie korony i korzenia oraz kanał korzenia zęba. Zębina jest pokryta w obrębie korony szkliwem, w obrębie korzenia zaś - cementem. W okolicy szyjki wszystkie trzy części zachodzą na siebie. U zwierząt roślinożernych cement (z wyjątkiem
cavum dentis&lt;/&gt;), która w kierunku korzenia przechodzi w kanał korzenia zęba (&lt;foreign lang="lat"&gt;canalis radicis dentis&lt;/&gt;), otwierający się na szczycie korzenia jako otwór szczytowy zęba (&lt;foreign lang="lat"&gt;foramen apicis dentis&lt;/&gt;).<br>W zębie rozróżnia się trzy substancje twarde: 1. zębinę (&lt;foreign lang="lat"&gt;dentinum s. substantia eburnea&lt;/&gt;), 2. szkliwo (&lt;foreign lang="lat"&gt;enamelum&lt;/&gt;), 3. cement (&lt;foreign lang="lat"&gt;cementum&lt;/&gt;) oraz dwie tkanki miękkie:<br>1. miazgę zęba &lt;foreign lang="lat"&gt;(pulpa dentis&lt;/&gt;), 2. ozębną &lt;foreign lang="lat"&gt;(periodontium)&lt;/&gt;.<br>Zębina stanowi główną masę zęba i ogranicza jamę zęba w obrębie korony i korzenia oraz kanał korzenia zęba. Zębina jest pokryta w obrębie korony szkliwem, w obrębie korzenia zaś - cementem. W okolicy szyjki wszystkie trzy części zachodzą na siebie. U zwierząt roślinożernych cement (z wyjątkiem
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego