Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
przemianie materii zęba oraz w regeneracji jego tkanek twardych, zwłaszcza przy złamaniach korzeni. W tych wypadkach tkanka miazgi wnika do powstałej szczeliny, która zostaje wypełniona substancją podobną do zębiny lub tkanki kostnej. Usunięcie miazgi prowadzi do zahamowania tych procesów oraz wzrostu zęba.
U człowieka i psa z wiekiem następuje zanik miazgi zęba, zamiast której powstaje cement. W ten sposób dochodzi do zamknięcia kanału zębowego.
Zębina (ryc. 60) jest zbudowana z twardej substancji odpowiadającej substancji międzykomórkowej tkanki kostnej. Jest ona utworzona z włókien kolagenowych spojonych istotą podstawową przepojoną składnikami nieorganicznymi, składającymi się przede wszystkim z kryształów hydroksyapatytu (hydroksyfosforan pięciowapniowy - Ca5(PO4)3OH, z
przemianie materii zęba oraz w regeneracji &lt;page nr=117&gt; jego tkanek twardych, zwłaszcza przy złamaniach korzeni. W tych wypadkach tkanka miazgi wnika do powstałej szczeliny, która zostaje wypełniona substancją podobną do zębiny lub tkanki kostnej. Usunięcie miazgi prowadzi do zahamowania tych procesów oraz wzrostu zęba.<br>U człowieka i psa z wiekiem następuje zanik miazgi zęba, zamiast której powstaje cement. W ten sposób dochodzi do zamknięcia kanału zębowego.<br>Zębina (ryc. 60) jest zbudowana z twardej substancji odpowiadającej substancji międzykomórkowej tkanki kostnej. Jest ona utworzona z włókien kolagenowych spojonych istotą podstawową przepojoną składnikami nieorganicznymi, składającymi się przede wszystkim z kryształów hydroksyapatytu (hydroksyfosforan pięciowapniowy - Ca5(PO4)3OH, z
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego