Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
próbach (o stosunkowo niewielkich liczebnościach) pobieranych z populacji obejmujących dużo osób i przez to trudnych (technicznie czy ekonomicznie) do objęcia danych badaniem. Generalizowaniu podlegają także elementy sytuacji badania (wytworzone przez badacza w laboratorium), w której w określony sposób zachowują się osoby badane wchodzące w skład próby. Zakłada się przy tym milcząco, że elementy sytuacji badania stanowią uproszczony, ale w miarę wierny, obraz realnej sytuacji życiowej. Dlatego też (np. Aronson i inni, 1994, s. 58) mówi się o: (1) realizmie psychologicznym (psychological realism) i (2) realizmie życiowym (mundane realism), którymi powinien być nacechowany każdy eksperyment przeprowadzony przez psychologa (o czym dokładniej w
próbach (o stosunkowo niewielkich liczebnościach) pobieranych z populacji obejmujących dużo osób i przez to trudnych (technicznie czy ekonomicznie) do objęcia danych badaniem. Generalizowaniu podlegają także elementy sytuacji badania (wytworzone przez badacza w laboratorium), w której w określony sposób zachowują się osoby badane wchodzące w skład próby. Zakłada się przy tym milcząco, że elementy sytuacji badania stanowią uproszczony, ale w miarę wierny, obraz realnej sytuacji życiowej. Dlatego też (np. Aronson i inni, 1994, s. 58) mówi się o: (1) realizmie psychologicznym (psychological realism) i (2) realizmie życiowym (mundane realism), którymi powinien być nacechowany każdy eksperyment przeprowadzony przez psychologa (o czym dokładniej w
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!