Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
system waluty złotej załamał się. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej tylko Stany Zjednoczone w 1919 r. przywróciły pełną wymienialność banknotów na złoto. Obecnie żadna waluta nie jest wymienialna na złoto. Ostatnią taką walutą był dolar amerykański. Kryzys walutowy z 1971 r. spowodował jednak zawieszenie wymienialności.
Pieniądz papierowy ma długą historię, mimo iż upowszechnił się i całkowicie wyparł pieniądz kruszcowy stosunkowo niedawno. Pieniądz papierowy był znany już w starożytnych Chinach.
Rozwój systemu bankowego (o czym będzie mowa w punkcie 7 tego rozdziału) doprowadził do pojawienia się banknotów (czyli not banku) zawierających zobowiązania banku emitującego do wymiany banknotu na złoto według parytetu jednostki monetarnej
system waluty złotej załamał się. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej tylko Stany Zjednoczone w 1919 r. przywróciły pełną wymienialność banknotów na złoto. Obecnie żadna waluta nie jest wymienialna na złoto. Ostatnią taką walutą był dolar amerykański. Kryzys walutowy z 1971 r. spowodował jednak zawieszenie wymienialności.<br>Pieniądz papierowy ma długą historię, mimo iż upowszechnił się i całkowicie wyparł pieniądz kruszcowy stosunkowo niedawno. Pieniądz papierowy był znany już w starożytnych Chinach.<br>Rozwój systemu bankowego (o czym będzie mowa w punkcie 7 tego rozdziału) doprowadził do pojawienia się banknotów (czyli not banku) zawierających zobowiązania banku emitującego do wymiany banknotu na złoto według parytetu jednostki monetarnej
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego