Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Warocław
Rok: 1976
swej przeszłości i korzeni swej kultury; 4) systematyczne zmniejszanie się ekonomicznego, politycznego i kulturalnego znaczenia tzw. WASP (White Anglo-Sakson Protestants ), utożsamianych dotychczas z "prawdziwymi" lub "typowymi" Amerykanami; 5) wzrost znaczenia w życiu Stanów Zjednoczonych warstwy blue collar workers , pracowników fizycznych o znacznym udziale członków mniejszości etnicznych; 6) zmniejszenie się mobilności pionowej, co spowodowało zmniejszenie indywidualizmu i wzrost działań zbiorowych, a co za tym idzie, także wzrost efektywności działań grup etnicznych jako całości; 7) wzrost nastrojów rasistowskich wśród członków niższych warstw społecznych - odrodzenie "etniczności" jest zamaskowaną formą rasizmu.
Nie wszystkie z podanych przyczyn są w równym stopniu istotne i prawdziwe. Rzeczywiste
swej przeszłości i korzeni swej kultury; 4) systematyczne zmniejszanie się ekonomicznego, politycznego i kulturalnego znaczenia tzw. WASP (&lt;tit&gt;&lt;foreign lang="eng"&gt;White Anglo-Sakson Protestants&lt;/foreign&gt;&lt;/tit&gt; ), utożsamianych dotychczas z "prawdziwymi" lub "typowymi" Amerykanami; 5) wzrost znaczenia w życiu Stanów Zjednoczonych warstwy &lt;foreign lang="ger"&gt;blue collar workers&lt;/foreign&gt; , pracowników fizycznych o znacznym udziale członków mniejszości etnicznych; 6) zmniejszenie się mobilności pionowej, co spowodowało zmniejszenie indywidualizmu i wzrost działań zbiorowych, a co za tym idzie, także wzrost efektywności działań grup etnicznych jako całości; 7) wzrost nastrojów rasistowskich wśród członków niższych warstw społecznych - odrodzenie "etniczności" jest zamaskowaną formą rasizmu. &lt;page nr=117&gt;<br>Nie wszystkie z podanych przyczyn są w równym stopniu istotne i prawdziwe. Rzeczywiste
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego