Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Almanach Humanistyczny "Bez wiedzy i zgody..."
Nr: 5
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1986
Albania, która porzuci Związek Radziecki na rzecz Chin.
6
Dziesięciolecie 1950-1960 jest na Bałkanach mniej dramatyczne niż pięciolecie po II wojnie światowej. Następuje swoista petryfikacja stosunków z końca 1949 r., co Analis nazywa stabilizacją i rozwojem. Związkowi Radzieckiemu, któremu nie udało się opanować całych Bałkanów w latach poprzednich, pozostaje mocna baza wypadowa w postaci ślepo wiernej Bułgarii i szukającej stale cienia niezależności Rumunii. Jugosławia, dumna z zachowanej niezależności, dzięki pomocy Zachodu i aktywnej polityce zagranicznej, stanie się rzecznikiem budowania komunistycznego nie opartego na wzorach radzieckich. Najbardziej południowe państwa bałkańskie: Turcja i Grecja znajdują osłonę przed Związkiem Radzieckim w opiece amerykańskiej
Albania, która porzuci Związek Radziecki na rzecz Chin.<br> &lt;tit1&gt;6&lt;/tit1&gt;<br>Dziesięciolecie 1950-1960 jest na Bałkanach mniej dramatyczne niż pięciolecie po II wojnie światowej. Następuje swoista petryfikacja stosunków z końca 1949 r., co Analis nazywa stabilizacją i rozwojem. Związkowi Radzieckiemu, któremu nie udało się opanować całych Bałkanów w latach poprzednich, pozostaje mocna baza wypadowa w postaci ślepo wiernej Bułgarii i szukającej stale cienia niezależności Rumunii. Jugosławia, dumna z zachowanej niezależności, dzięki pomocy Zachodu i aktywnej polityce zagranicznej, stanie się rzecznikiem budowania komunistycznego nie opartego na wzorach radzieckich. Najbardziej południowe państwa bałkańskie: Turcja i Grecja znajdują osłonę przed Związkiem Radzieckim w opiece amerykańskiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego