Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
rysunku 11.25 jako funkcje:


Założenie Michaelisa i Menten, że procesy enzymatyczne można opisywać
z wykorzystaniem prawa działania mas, nie jest w pełni przekonujące. Cząsteczki enzymów są cząstkami koloidalnymi, co sprawia, że ich oddziaływanie z substratem przypomina bardziej adsorpcję na powierzchni ciała stałego niż reakcję w roztworze. Wyniki obu metod modelowania procesu są jednak bardzo podobne. Przebieg krzywej v=f ([A]) przypomina kształt jednej z omawianych w punkcie 11.3.1.2 izoterm adsorpcji - izotermy Langmuira (rys. 11.13, typ I). W obu na osi odciętych znajdują się wartości stężenia substancji adsorbowanej (z fazy gazowej - w przypadku adsorpcji zanieczyszczeń powietrza, z
rysunku 11.25 jako funkcje:<br><br>&lt;gap&gt;<br>Założenie Michaelisa i Menten, że procesy enzymatyczne można opisywać<br>z wykorzystaniem prawa działania mas, nie jest w pełni przekonujące. Cząsteczki enzymów są cząstkami koloidalnymi, co sprawia, że ich oddziaływanie z substratem przypomina bardziej adsorpcję na powierzchni ciała stałego niż reakcję w roztworze. Wyniki obu metod modelowania procesu są jednak bardzo podobne. Przebieg krzywej v=f ([A]) przypomina kształt jednej z omawianych w punkcie 11.3.1.2 izoterm adsorpcji - izotermy Langmuira (rys. 11.13, typ I). W obu na osi odciętych znajdują się wartości stężenia substancji adsorbowanej (z fazy gazowej - w przypadku adsorpcji zanieczyszczeń powietrza, z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego