Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
i werbalizowaniu wiedzy na temat badanego
obiektu, drugie umożliwiają (przynajmniej częściowo) formalizację,
wyprowadzanie ocen i podejmowanie decyzji.
Treści uzyskiwane z operacji modelowania są tylko częściowo zgodne
ze stanem faktycznym modelowanego obiektu. Niezgodność wynika z
"niedokładności" modelu w stosunku do oryginału, mając swe źródło w
ograniczeniach wynikających np. z subiektywizacji procesu modelowania i
możliwości poznawczych człowieka.
W procedurze modelowania można ostatecznie uwzględnić następujące
stwierdzenia:
1. Model jest odwzorowaniem systemu istniejącego w rzeczywistości.
2. Pomiędzy modelem i systemem rzeczywistym zachodzi analogia w
zakresie ich budowy formalnej, tzn. struktury. Przez opis struktury
modelu staje się możliwy opis (w pewnym zakresie) systemu istniejącego
w rzeczywistości
i werbalizowaniu wiedzy na temat badanego<br>obiektu, drugie umożliwiają (przynajmniej częściowo) formalizację,<br>wyprowadzanie ocen i podejmowanie decyzji.<br> Treści uzyskiwane z operacji modelowania są tylko częściowo zgodne<br>ze stanem faktycznym modelowanego obiektu. Niezgodność wynika z<br>"niedokładności" modelu w stosunku do oryginału, mając swe źródło w<br>ograniczeniach wynikających np. z subiektywizacji procesu modelowania i<br>możliwości poznawczych człowieka.<br> W procedurze modelowania można ostatecznie uwzględnić następujące<br>stwierdzenia:<br>1. Model jest odwzorowaniem systemu istniejącego w rzeczywistości.<br>2. Pomiędzy modelem i systemem rzeczywistym zachodzi analogia w<br>zakresie ich budowy formalnej, tzn. struktury. Przez opis struktury<br>modelu staje się możliwy opis (w pewnym zakresie) systemu istniejącego<br>w rzeczywistości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego