Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
istniejącego
w rzeczywistości.
3. Model jest obiektem pojęciowym i funkcjonuje tylko w sferze pojęć.
4. W modelu można dokonywać powtarzalnych symulacji,
odzwierciedlających (w pewnym zakresie) działanie systemu w rzeczywistości.
Tak rozumiane modelowanie może być zastosowane do badania różnego
rodzaju systemów częściowo otwartych. Następujące fakty świadczą o tym,
że zastosowanie procedury modelowania do opisu systemów częściowo
otwartych jest zasadne, ponieważ:
1. Istnieje możliwość poznania badanego systemu.
2. Istnieje możliwość jego opisania (przez wskazanie relacji pomiędzy
elementami struktury), a także:
3. W aspekcie poznania rzeczywistości rozpatrywany system jest jej
modelem i tym samym ją odwzorowuje.
4. Model systemu rzeczywistego jest postulowanym konstruktem
hipotetycznym
istniejącego<br>w rzeczywistości.<br>3. Model jest obiektem pojęciowym i funkcjonuje tylko w sferze pojęć.<br>4. W modelu można dokonywać powtarzalnych symulacji,<br>odzwierciedlających (w pewnym zakresie) działanie systemu w rzeczywistości.<br> Tak rozumiane modelowanie może być zastosowane do badania różnego<br>rodzaju systemów częściowo otwartych. Następujące fakty świadczą o tym,<br>że zastosowanie procedury modelowania do opisu systemów częściowo<br>otwartych jest zasadne, ponieważ:<br>1. Istnieje możliwość poznania badanego systemu.<br>2. Istnieje możliwość jego opisania (przez wskazanie relacji pomiędzy<br>elementami struktury), a także:<br>3. W aspekcie poznania rzeczywistości rozpatrywany system jest jej<br>modelem i tym samym ją odwzorowuje.<br>4. Model systemu rzeczywistego jest postulowanym konstruktem<br>hipotetycznym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego