Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
nie byli zainteresowani ani drukarze, bo nie istniało na nie zapotrzebowanie, ani czytelnicy, gdyż co smakowitsze kąski znajdowali w rękopisach, ani też sami autorzy, ponieważ ewentualna publikacja nie przynosiła ani pieniędzy, ani sławy.
Wdotychczasowych rozważaniach nie zwrócono uwagi na kwestie rustykalizacji i zarazem regionalizacji kultury polskiej w XVII wieku. Wyrocznią mody stają się dwory magnackie, a nie dwór królewski, punkt ciężkości życia politycznego przenosi się z centralnego organu władzy, jakim był Sejm, na organy samorządu terytorialnego (sejmiki). Poza wyprawami wojennymi na dalekie woja że wyruszano raczej niechętnie (ustają między innymi stopniowo wyjazdy na obce uniwersytety). Kwitnie natomiast życie towarzyskie oparte na
nie byli zainteresowani ani drukarze, bo nie istniało na nie zapotrzebowanie, ani czytelnicy, gdyż co smakowitsze kąski znajdowali w rękopisach, ani też sami autorzy, ponieważ ewentualna publikacja nie przynosiła ani pieniędzy, ani sławy.<br>Wdotychczasowych rozważaniach nie zwrócono uwagi na kwestie rustykalizacji i zarazem regionalizacji kultury polskiej w XVII wieku. Wyrocznią mody stają się dwory magnackie, a nie dwór królewski, punkt ciężkości życia politycznego przenosi się z centralnego organu władzy, jakim był Sejm, na organy samorządu terytorialnego (sejmiki). Poza wyprawami wojennymi na dalekie woja że wyruszano raczej niechętnie (ustają między innymi stopniowo wyjazdy na obce uniwersytety). Kwitnie natomiast życie towarzyskie oparte na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego