Typ tekstu: Książka
Autor: Zientara Benedykt
Tytuł: Dawna Rosja despotyzm i demokracja
Rok: 1985
chętnie sięgał po wzorce do krajów luterańskich, to bojarsko-dworianskie i mieszczańskie społeczeństwo z większym upodobaniem korzystało z bliższych i bardziej zrozumiałych przykładów polskich, zwłaszcza poprzez kontakty z prawosławnym duchowieństwem i szlachtą ruską z terenów Rzeczypospolitej. Te właśnie kręgi, najmniej ideologicznie podejrzane, pośredniczyły w szerzeniu się w Rosji polskich obyczajów, mody, języka, literatury, sztuki. Z tymi wpływami przenikały do państwa moskiewskiego myśli o przekształceniu jego ustroju, jeżeli nie w pełną "demokrację szlachecką" na wzór Rzeczypospolitej, to choćby w system współrządów cara, dumy bojarskiej i soboru ziemskiego, jako przedstawicielstwa dworianstwa i miast. Udział miast, i to aktywny udział w obradach soborów ziemskich
chętnie sięgał po wzorce do krajów luterańskich, to bojarsko-dworianskie i mieszczańskie społeczeństwo z większym upodobaniem korzystało z bliższych i bardziej zrozumiałych przykładów polskich, zwłaszcza poprzez kontakty z prawosławnym duchowieństwem i szlachtą ruską z terenów Rzeczypospolitej. Te właśnie kręgi, najmniej ideologicznie podejrzane, pośredniczyły w szerzeniu się w Rosji polskich obyczajów, mody, języka, literatury, sztuki. Z tymi wpływami przenikały do państwa moskiewskiego myśli o przekształceniu jego ustroju, jeżeli nie w pełną "demokrację szlachecką" na wzór Rzeczypospolitej, to choćby w system współrządów cara, dumy bojarskiej i soboru ziemskiego, jako przedstawicielstwa dworianstwa i miast. Udział miast, i to aktywny udział w obradach soborów ziemskich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego