Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
bez brzegu dają liczby całkowite.
Pierwszym i podstawowym przykładem jest dla ogólnej grupy z zespolonymi reprezentacjami (np. SU(N)) klasa Cherna, którą w symbolicznej postaci można zapisać jako

Zapis ten oznacza, że wyznacznik należy rozwinąć w potęgi F (w sensie mnożenia
form) i zgrupowane razem n-te potęgi F tworzą n-tą klasę Cherna cn(F). Ponieważ pod działaniem transformacji cechowania

więc cn(F) jest jawnie niezmiennicze pod działaniem symetrii cechowania. Również
z faktu, że cn są wielomianami od form Im, wynika

czyli cn(F) są reprezentantami kohomologii (form harmonicznych) rzędu 2n. Istotnym faktem jest, że są to kohomologie całkowite, czyli całka
bez brzegu dają liczby całkowite. <br>Pierwszym i podstawowym przykładem jest dla ogólnej grupy z zespolonymi reprezentacjami (np. SU(N)) klasa Cherna, którą w symbolicznej postaci można zapisać jako <br>&lt;gap&gt;<br>Zapis ten oznacza, że wyznacznik należy rozwinąć w potęgi F (w sensie mnożenia <br>form) i zgrupowane razem n-te potęgi F tworzą n-tą klasę Cherna cn(F). Ponieważ pod działaniem transformacji cechowania<br>&lt;gap&gt;<br>więc cn(F) jest jawnie niezmiennicze pod działaniem symetrii cechowania. Również <br>z faktu, że cn są wielomianami od form Im, wynika <br>&lt;gap&gt;<br>czyli cn(F) są reprezentantami kohomologii (form harmonicznych) rzędu 2n. Istotnym faktem jest, że są to kohomologie całkowite, czyli całka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego