Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
pagenses, dalej - że jest to opłata, którą podsądny musiał uiścić sąsiadom (vicinis), w końcu - że może on odwołać się do króla od wyroku swoich współsąsiadów (quod sui convicini indicaverunt). Pagus był takim okręgiem, w którym wszyscy mieszkańcy byli dla siebie nawzajem sąsiadami. Kapitularz saski Karola Wielkiego pozwala jednoznacznie stwierdzić to, na co wskazuje również zdawkowa wzmianka w tytule XXXVI, paragraf 2 Prawa Alemanów: lokalna wspólnota wiecu i sądu miała w obu źródłach znamiona wspólnoty terytorialno-sąsiedzkiej.
Musiały to być zatem jednostki terytorialne znacznie mniejsze od hrabstwa. W wypadku alemańskiej centeny zostało to zapisane w źródle czarno na białym: komes jest w Lex
pagenses, dalej - że jest to opłata, którą podsądny musiał uiścić sąsiadom (vicinis), w końcu - że może on odwołać się do króla od wyroku swoich współsąsiadów (quod sui convicini indicaverunt). Pagus był takim okręgiem, w którym wszyscy mieszkańcy byli dla siebie nawzajem sąsiadami. Kapitularz saski Karola Wielkiego pozwala jednoznacznie stwierdzić to, na co wskazuje również zdawkowa wzmianka w tytule XXXVI, paragraf 2 Prawa Alemanów: lokalna wspólnota wiecu i sądu miała w obu źródłach znamiona wspólnoty terytorialno-sąsiedzkiej.<br>Musiały to być zatem jednostki terytorialne znacznie mniejsze od hrabstwa. W wypadku alemańskiej centeny zostało to zapisane w źródle czarno na białym: komes jest w Lex
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego