Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
opisać czynniki determinujące zamierzone (planowane) wydatki (popyt). Analiza taka byłaby niewygodna, gdybyśmy operowali kategorią agregatowego popytu. Analizę ułatwi zdezagregowanie (podzielenie) łącznego popytu na towary na mniejsze elementy składowe. Można wyobrazić sobie różne sposoby dezagregacji popytu. Z punktu widzenia dalszych rozważań pożyteczna jest dezagregacja łącznego popytu na cztery elementy składowe: wydatki na dobra konsumpcyjne, wydatki na dobra inwestycyjne, wydatki rządowe oraz eksport netto, tj. nadwyżkę wartości eksportu nad importem towarów (nadwyżka ta jest różnicą między popytem zagranicy na towary krajowe a popytem krajowym na towary zagraniczne). Zatem:Przyjmijmy na razie upraszczające założenie, że rozpatrujemy gospodarkę zamkniętą, a więc gospodarkę bez wymiany międzynarodowej , w
opisać czynniki determinujące zamierzone (planowane) wydatki (popyt). Analiza taka byłaby niewygodna, gdybyśmy operowali kategorią agregatowego popytu. Analizę ułatwi zdezagregowanie (podzielenie) łącznego popytu na towary na mniejsze elementy składowe. Można wyobrazić sobie różne sposoby dezagregacji popytu. Z punktu widzenia dalszych rozważań pożyteczna jest dezagregacja łącznego popytu na cztery elementy składowe: wydatki na dobra konsumpcyjne, wydatki na dobra inwestycyjne, wydatki rządowe oraz eksport netto, tj. nadwyżkę wartości eksportu nad importem towarów (nadwyżka ta jest różnicą między popytem zagranicy na towary krajowe a popytem krajowym na towary zagraniczne). Zatem: <br><br>&lt;gap&gt;<br><br>Przyjmijmy na razie upraszczające założenie, że rozpatrujemy gospodarkę zamkniętą, a więc gospodarkę bez wymiany międzynarodowej &lt;gap&gt;, w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego