Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
zostały przeliczone na dochody na osobę w rodzinie. Podobnie jak w wielu innych badaniach, zmienna ta jest obarczona dużą liczbą braków danych (40,5%). Poziom dochodów należy do kwestii drażliwych, często ludzie, z różnych zresztą względów, niechętnie udzielają informacji na ten temat. Dlatego zastosowano także drugi wskaźnik - pytanie o ocenę, na ile osiągane dochody są wystarczające, jeśli patrzeć na nie z perspektywy potrzeb rodziny. Tak skonstruowany wskaźnik nie mierzy wprawdzie wprost poziomu dochodów, jednak jest traktowany jako znacznie mniej zagrażający (tylko 3,4% braków danych) i pozwala z pewnym przybliżeniem zaklasyfikować badanych do trzech grup ze względu na kryterium dochodów.Stosunek do
zostały przeliczone na dochody na osobę w rodzinie. Podobnie jak w wielu innych badaniach, zmienna ta jest obarczona dużą liczbą braków danych (40,5%). Poziom dochodów należy do kwestii drażliwych, często ludzie, z różnych zresztą względów, niechętnie udzielają informacji na ten temat. Dlatego zastosowano także drugi wskaźnik - pytanie o ocenę, na ile osiągane dochody są wystarczające, jeśli patrzeć na nie z perspektywy potrzeb rodziny. Tak skonstruowany wskaźnik nie mierzy wprawdzie wprost poziomu dochodów, jednak jest traktowany jako znacznie mniej zagrażający (tylko 3,4% braków danych) i pozwala z pewnym przybliżeniem zaklasyfikować badanych do trzech grup ze względu na kryterium dochodów. <br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br> Stosunek do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego