Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Wykroczeń
Rok powstania: 1971
się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
Art. 118. § 1. Kto dokonuje uboju zwierzęcia bez poddania go urzędowemu badaniu przed ubojem i po uboju albo bez uzyskania zezwolenia na ubój, jeżeli takie badanie lub zezwolenie jest wymagane, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego urzędowego badania po uboju.
§ 3. Kto wprowadza do uboju mięso:
1) bez uprzedniego urzędowego zbadania po uboju i oznakowania albo bez
się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.<br>Art. 118. § 1. Kto dokonuje uboju zwierzęcia bez poddania go urzędowemu badaniu przed ubojem i po uboju albo bez uzyskania zezwolenia na ubój, jeżeli takie badanie lub zezwolenie jest wymagane, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.<br>§ 2. Tej samej karze podlega, kto usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego urzędowego badania po uboju.<br>§ 3. Kto wprowadza do uboju mięso:<br>1) bez uprzedniego urzędowego zbadania po uboju i oznakowania albo bez
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego