Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
niewiele podwyższonym zasoleniu i temperaturze, z gaszenia i granulacji żużla. Przy przeróbce stali w walcowniach powstają ścieki: z chłodzenia beczek walców i rolek samotoków, zanieczyszczone zendrą i olejami, z hydraulicznego zbijania zgorzeliny, z przeponowego chłodzenia olejów smarnych, ze smarowania łożysk ślizgowych, z hydraulicznego transportu zgorzeliny (w obiegu zamkniętym).
Przy walcowaniu na zimno powstają dodatkowo ścieki z trawienia i zużyte emulsje olejowe. Ścieki z trawialni zawierają najczęściej kwas siarkowy, rzadziej solny, i sole żelaza, a zawartość zawiesiny jest zwiększona. Emulsje olejowe zawierają olej mineralny w postaci zemulgowanej, znacznie trudniejszy do usunięcia niż olej grubo zdyspergowany [27]. Średnie zużycie wody w poszczególnych etapach produkcji
niewiele podwyższonym zasoleniu i temperaturze, z gaszenia i granulacji żużla. Przy przeróbce stali w walcowniach powstają ścieki: z chłodzenia beczek walców i rolek samotoków, zanieczyszczone zendrą i olejami, z hydraulicznego zbijania zgorzeliny, z przeponowego chłodzenia olejów smarnych, ze smarowania łożysk ślizgowych, z hydraulicznego transportu zgorzeliny (w obiegu zamkniętym).<br>Przy walcowaniu na zimno powstają dodatkowo ścieki z trawienia i zużyte emulsje olejowe. Ścieki z trawialni zawierają najczęściej kwas siarkowy, rzadziej solny, i sole żelaza, a zawartość zawiesiny jest zwiększona. Emulsje olejowe zawierają olej mineralny w postaci zemulgowanej, znacznie trudniejszy do usunięcia niż olej grubo zdyspergowany [27]. Średnie zużycie wody w poszczególnych etapach produkcji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego