Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
komedię niż na akt energii narodowej". I to poczucie podwójnej porażki musiało być dlań na tyle dotkliwe, że u schyłku życia Kajetan Koźmian zmuszony był tak pocieszać Wężyka: „ci nawet, których mniemałeś za przeciwników twego sposobu widzenia, oddawali ci zupełną sprawiedliwość w obydwu zawodach. Potocki, Niemcewicz, Osiński w literaturze nader cenili twoje talenta. Badeni, Matuszewicz, Wielhorski, Zamoyski poważali twoje zdanie i czystości intencji równie jak niepodległości przekonań oddawali sprawiedliwość i cenili osobę".
Po stronie zysków mógłby Wężyk zanotować natomiast dwa sukcesy; majątkowy i obywatelski – ściślej organizacyjno-budowlany, to jest postawienie domu dla Towarzystwa Naukowego w Krakowie. Sporządzone przezeń w
komedię niż na akt energii narodowej". I to poczucie podwójnej porażki musiało być dlań na tyle dotkliwe, że u schyłku życia Kajetan Koźmian zmuszony był tak pocieszać Wężyka: &lt;q&gt;&#132;ci nawet, których mniemałeś za przeciwników twego sposobu widzenia, oddawali ci zupełną sprawiedliwość w obydwu zawodach. Potocki, Niemcewicz, Osiński w literaturze nader cenili twoje talenta. Badeni, Matuszewicz, Wielhorski, Zamoyski poważali twoje zdanie i czystości intencji równie jak niepodległości przekonań oddawali sprawiedliwość i cenili osobę"&lt;/&gt;.<br> Po stronie zysków mógłby Wężyk zanotować natomiast dwa sukcesy; majątkowy i obywatelski &#150; ściślej organizacyjno-budowlany, to jest postawienie domu dla Towarzystwa Naukowego w Krakowie. Sporządzone przezeń w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego