Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
aby nadać tej kwestii priorytetową rangę we współpracy międzynarodowej i przekonać kraje bogate o obowiązku dopomożenie krajom biedniejszym i zniszczonym przez wojnę. Nie tutaj miejsce, aby oceniać szczegółowo na ile się to przedsięwzięcie powiodło. Ograniczę się do kilku uwag.
Bilans osiągnięć praktycznych w zestawieniu z oczekiwaniami i realnymi możliwościami jest nader skromny, gdyż zabrakło ku temu woli politycznej w krajach bogatych; zrozumiała jest zatem frustracja tzw. Trzeciego Świata. Jednakże błędem byłoby niedostrzeganie faktu, że dzięki licznym konferencjom ONZ, poświęconym różnym aspektom rozwoju, pojęcie współpracy międzynarodowej rozszerzyło się znacznie, obejmując coraz to nowe zagadnienia.
Równolegle wzbogacił się rejestr praw człowieka, nie tylko
aby nadać tej kwestii priorytetową rangę we współpracy międzynarodowej i przekonać kraje bogate o obowiązku dopomożenie krajom biedniejszym i zniszczonym przez wojnę. Nie tutaj miejsce, aby oceniać szczegółowo na ile się to przedsięwzięcie powiodło. Ograniczę się do kilku uwag. <br>Bilans osiągnięć praktycznych w zestawieniu z oczekiwaniami i realnymi możliwościami jest nader skromny, gdyż zabrakło ku temu woli politycznej w krajach bogatych; zrozumiała jest zatem frustracja tzw. Trzeciego Świata. Jednakże błędem byłoby niedostrzeganie faktu, że dzięki licznym konferencjom ONZ, poświęconym różnym aspektom rozwoju, pojęcie współpracy międzynarodowej rozszerzyło się znacznie, obejmując coraz to nowe zagadnienia. <br>Równolegle wzbogacił się rejestr praw człowieka, nie tylko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego