Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
przejściowego zerwania związku Polski z Litwą.
Na Litwę jako namiestnik został wysłany młodszy brat Władysława - królewicz Kazimierz, a panowie litewscy wybrali go wielkim księciem.

Kazimierz Jagielończyk królem Polski. Wkrótce dotarła do Polski wieść o śmierci Władysława Warneńczyka, ale ponieważ ciała królewskiego nie odnaleziono na polu bitwy, "wiele osób łudziło się nadzieją, że żyje on w niewoli czy na wygnaniu".
Jednakże po roku bezskutecznych oczekiwań na przybycie monarchy, zwołano do Sieradza zjazd ogólnopolski , aby rozstrzygnąć sprawę następstwa tronu.
Zdecydowane stanowisko Oleśnickiego przesądziło o wyborze KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA.
Zgodnie ze zwyczajem zażądano od przyszłego władcy potwierdzenia dotychczasowych praw oraz odnowienia związku z Litwą i
przejściowego zerwania związku Polski z Litwą.<br>Na Litwę jako namiestnik został wysłany młodszy brat Władysława - królewicz Kazimierz, a panowie litewscy wybrali go wielkim księciem.<br><br>Kazimierz Jagielończyk królem Polski. Wkrótce dotarła do Polski wieść o śmierci Władysława Warneńczyka, ale ponieważ ciała królewskiego nie odnaleziono na polu bitwy, "wiele osób łudziło się nadzieją, że żyje on w niewoli czy na wygnaniu".<br>Jednakże po roku bezskutecznych oczekiwań na przybycie monarchy, zwołano do Sieradza zjazd ogólnopolski , aby rozstrzygnąć sprawę następstwa tronu.<br>Zdecydowane stanowisko Oleśnickiego przesądziło o wyborze KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA.<br>Zgodnie ze zwyczajem zażądano od przyszłego władcy potwierdzenia dotychczasowych praw oraz odnowienia związku z Litwą i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego