Typ tekstu: Książka
Autor: Barańczak Stanisław
Tytuł: Poezja i duch uogólnienia
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1970-1996
ogóle żadnego odpowiednika; albo: zabarwienie emocjonalne słowa jest w jego obcym ekwiwalencie odmienne lub nieobecne... A jesteśmy dopiero na poziomie pojedynczych słów; co powiedzieć o metaforach, frazach, zdaniach, wersach, akapitach, strofach? Co począć z niewidzialnymi nawarstwieniami historycznych doświadczeń zbiorowości użytkowników języka, z tymi nieuchwytnymi konotacjami słów i zwrotów, których w najlepszym słowniku się nie znajdzie? Co z komplikacjami natury literackiej czy poetyckiej, które podnoszą elementarną nieprzystawalność dwóch systemów językowych do drugiej i trzeciej potęgi? Niedola tłumacza zaiste nie ma końca i najbardziej mistrzowskie dzieło sztuki translatorskiej nie będzie nigdy niczym więcej niż tylko przybliżeniem - w najlepszym wypadku bardziej wynalazczym niż inne
ogóle żadnego odpowiednika; albo: zabarwienie emocjonalne słowa jest w jego obcym ekwiwalencie odmienne lub nieobecne... A jesteśmy dopiero na poziomie pojedynczych słów; co powiedzieć o metaforach, frazach, zdaniach, wersach, akapitach, strofach? Co począć z niewidzialnymi nawarstwieniami historycznych doświadczeń zbiorowości użytkowników języka, z tymi nieuchwytnymi konotacjami słów i zwrotów, których w najlepszym słowniku się nie znajdzie? Co z komplikacjami natury literackiej czy poetyckiej, które podnoszą elementarną nieprzystawalność dwóch systemów językowych do drugiej i trzeciej potęgi? Niedola tłumacza zaiste nie ma końca i najbardziej mistrzowskie dzieło sztuki translatorskiej nie będzie nigdy niczym więcej niż tylko przybliżeniem - w najlepszym wypadku bardziej wynalazczym niż inne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego