Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
NBP z dnia ustalenia odszkodowania.
§ 21
1. Z ustalonego odszkodowania TUiR PARTNER SA. potrąca udział własny ubezpieczonego, który wynosi:

1) przy pierwszej szkodzie w czasie trwania okresu ubezpieczenia 5% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 500 zł,
2) przy drugiej szkodzie w czasie trwania okresu ubezpieczenia 15% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 500 zł,
3) przy trzeciej i następnych szkodach w czasie trwania okresu ubezpieczenia 25% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 500 zł.
2. Udział własny może być zmniejszony po opłaceniu dodatkowej składki. Zmniejszenie udziału własnego po rozpoczęciu trwania okresu ubezpieczenia jest niedopuszczalne.
3. Zmniejszony udział własny wynosi:
1) przy pierwszej
NBP z dnia ustalenia odszkodowania.<br>§ 21<br>1. Z ustalonego odszkodowania TUiR PARTNER SA. potrąca udział własny ubezpieczonego, który wynosi:<br>&lt;page nr=13&gt;<br>1) przy pierwszej szkodzie w czasie trwania okresu ubezpieczenia 5% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 500 zł, <br>2) przy drugiej szkodzie w czasie trwania okresu ubezpieczenia 15% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 500 zł, <br>3) przy trzeciej i następnych szkodach w czasie trwania okresu ubezpieczenia 25% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 500 zł.<br>2. Udział własny może być zmniejszony po opłaceniu dodatkowej składki. Zmniejszenie udziału własnego po rozpoczęciu trwania okresu ubezpieczenia jest niedopuszczalne.<br>3. Zmniejszony udział własny wynosi:<br>1) przy pierwszej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego