Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 33
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
przygotowanie rokowań z bolszewikami, zainicjowanie ewentualnych zmian w najwyższych władzach Polski, doradztwo w prowadzeniu wojny.
W przeddzień przyjazdu misji do Warszawy 24 lipca utworzony został Rząd Obrony Narodowej pod prezesurą Wincentego Witosa, z Ignacym Daszyńskim jako wicepremierem. Tym samym pomysły, by powołać rząd z Romanem Dmowskim jako premierem, okazały się nieaktualne. Pozostawał problem Józefa Piłsudskiego, który był równocześnie Naczelnikiem Państwa, czyli prezydentem, i Wodzem Naczelnym. Przywódcy Ententy uważali, że takie łączenie stanowisk jest szkodliwe i najchętniej odsunęliby Piłsudskiego od dowodzenia.

Mapa Bitwy Warszawskiej

Trzeciego dnia pobytu w Warszawie gen. Weygand pisał do marszałka Focha: "W dzień mego przyjazdu, po złożeniu po
przygotowanie rokowań z bolszewikami, zainicjowanie ewentualnych zmian w najwyższych władzach Polski, doradztwo w prowadzeniu wojny.<br>W przeddzień przyjazdu misji do Warszawy 24 lipca utworzony został Rząd Obrony Narodowej pod prezesurą Wincentego Witosa, z Ignacym Daszyńskim jako wicepremierem. Tym samym pomysły, by powołać rząd z Romanem Dmowskim jako premierem, okazały się nieaktualne. Pozostawał problem Józefa Piłsudskiego, który był równocześnie Naczelnikiem Państwa, czyli prezydentem, i Wodzem Naczelnym. Przywódcy Ententy uważali, że takie łączenie stanowisk jest szkodliwe i najchętniej odsunęliby Piłsudskiego od dowodzenia.<br><br>&lt;tit&gt;Mapa Bitwy Warszawskiej&lt;/&gt;<br><br>Trzeciego dnia pobytu w Warszawie gen. Weygand pisał do marszałka Focha: "W dzień mego przyjazdu, po złożeniu po
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego