Typ tekstu: Książka
Autor: Zientara Benedykt
Tytuł: Dawna Rosja despotyzm i demokracja
Rok: 1985
do przekroczenia. Już od XIII wieku obowiązywała w Nowogrodzie zasada nietykalności osobistej i majątkowej wolnego człowieka, którą mógł naruszyć tylko wyrok sądowy.

Odrębności ustroju Nowogrodu, swobody polityczne jego mieszkańców, bliskie kulturowe związki ze światem łacińskim budziły coraz większe zastrzeżenia w wielkoruskich księstwach Zalesia. Nastroje te spotęgowały się, gdy hegemonię, a niebawem jedynowładztwo, osiągnął tam książę moskiewski. Zmierzał on do despotyzmu, którego wzory czerpał z dworu sarajskich "carów". Z nienawiścią odnosiły się też do Nowogrodzian koła duchowieństwa prawosławnego ulegające coraz bardziej księciu moskiewskiemu i grzęznące w zacofanym tradycjonalizmie, separującym się od świata łacińskiego, traktowanego jako wróg gorszy od Tatarów. Dla tych kół
do przekroczenia. Już od XIII wieku obowiązywała w Nowogrodzie zasada nietykalności osobistej i majątkowej wolnego człowieka, którą mógł naruszyć tylko wyrok sądowy.<br><br> Odrębności ustroju Nowogrodu, swobody polityczne jego mieszkańców, bliskie kulturowe związki ze światem łacińskim budziły coraz większe zastrzeżenia w wielkoruskich księstwach Zalesia. Nastroje te spotęgowały się, gdy hegemonię, a niebawem jedynowładztwo, osiągnął tam książę moskiewski. Zmierzał on do despotyzmu, którego wzory czerpał z dworu sarajskich "carów". Z nienawiścią odnosiły się też do Nowogrodzian koła duchowieństwa prawosławnego ulegające coraz bardziej księciu moskiewskiemu i grzęznące w zacofanym tradycjonalizmie, separującym się od świata łacińskiego, traktowanego jako wróg gorszy od Tatarów. Dla tych kół
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego