Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 12.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
starosta powiatowy. Pomagać mu będą urzędnicy wszystkich szczebli administracji - od wójta, poprzez wojewodę, aż po premiera. Za działania w razie kryzysu wszyscy będą odpowiadać osobiście.


BIAŁYSTOK
Unia Wolności - ZChN
Spór o "Polskę dla Polaków"
Podlaska Unia Wolności protestuje przeciwko wypowiedzi posła ZChN Michała Kamińskiego, który na zjeździe tej partii w niedzielę w Białymstoku powiedział: "Nie boimy się mówić Polakom, że Polska powinna do nich należeć. Chcemy Polski dla Polaków". Podlaska Unia Wolności uważa, że treści zawarte w tym wystąpieniu z racji swoich nacjonalistycznych elementów są szczególnie groźne w regionie od stuleci zamieszkanym przez Polaków, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców i Tatarów.


SEJM
Konwencja
starosta powiatowy. Pomagać mu będą urzędnicy wszystkich szczebli administracji - od wójta, poprzez wojewodę, aż po premiera. Za działania w razie kryzysu wszyscy będą odpowiadać osobiście.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;&lt;name type="place"&gt;BIAŁYSTOK&lt;/name&gt;<br>&lt;name type="org"&gt;Unia Wolności&lt;/name&gt; - &lt;name type="org"&gt;ZChN&lt;/name&gt;&lt;/tit&gt;<br>Spór o "&lt;name type="place"&gt;Polskę&lt;/name&gt; dla Polaków"<br>Podlaska &lt;name type="org"&gt;Unia Wolności&lt;/name&gt; protestuje przeciwko wypowiedzi posła &lt;name type="org"&gt;ZChN&lt;/name&gt; &lt;name type="person"&gt;Michała Kamińskiego&lt;/name&gt;, który na zjeździe tej partii w niedzielę w &lt;name type="place"&gt;Białymstoku&lt;/name&gt; powiedział: "Nie boimy się mówić Polakom, że &lt;name type="place"&gt;Polska&lt;/name&gt; powinna do nich należeć. Chcemy Polski dla Polaków". Podlaska &lt;name type="org"&gt;Unia Wolności&lt;/name&gt; uważa, że treści zawarte w tym wystąpieniu z racji swoich nacjonalistycznych elementów są szczególnie groźne w regionie od stuleci zamieszkanym przez Polaków, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców i Tatarów.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;&lt;name type="org"&gt;SEJM&lt;/name&gt;<br>Konwencja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego