Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
nagrodą" za udział w badaniach może być dla nich, np. złagodzenie reżimu odbywania kary pozbawienia wolności lub dodatkowy dostęp do określonych dóbr: przepustek, korespondencji itp.). Takie postępowanie zbyt jawnie przypomina quasi-naukowe eksperymenty medyczne prowadzone przez lekarzy spod znaku SS w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie ostatniej wojny światowej. Za nieetyczne (pomijam tu wartość metodologiczną takich badań - trafność zewnętrzna!) uważam przeprowadzanie badań stresowych przez nauczycieli akademickich na "podległych" im studentach. Czy student, który wie, że będzie musiał uzyskać u danego asystenta zaliczenie ćwiczeń lub będzie zdawał egzamin u profesora prowadzącego to badanie, ma pełną swobodę wyboru w sytuacji delikatnego nacisku ze
nagrodą" za udział w badaniach może być dla nich, np. złagodzenie reżimu odbywania kary pozbawienia wolności lub dodatkowy dostęp do określonych dóbr: przepustek, korespondencji itp.). Takie postępowanie zbyt jawnie przypomina quasi-naukowe eksperymenty medyczne prowadzone przez lekarzy spod znaku SS w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie ostatniej wojny światowej. Za nieetyczne (pomijam tu wartość metodologiczną takich badań - trafność zewnętrzna!) uważam przeprowadzanie badań stresowych przez nauczycieli akademickich na "podległych" im studentach. Czy student, który wie, że będzie musiał uzyskać u danego asystenta zaliczenie ćwiczeń lub będzie zdawał egzamin u profesora prowadzącego to badanie, ma pełną swobodę wyboru w sytuacji delikatnego nacisku ze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego