Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
władzy, eliminowano natomiast informacje niewygodne, gdyż ujawniały one wynaturzenia funkcjonowania władzy. Przez lata działał i nie został jeszcze całkowicie usunięty rozbudowany system partykularnych, branżowych, organizacyjnych i lokalnych nacisków, zniekształcających informację. Systematycznie tłumiono krytykę. Polityka kadrowa w aparacie propagandy i w środkach masowego przekazu służyła utrwalaniu tych deformacji. Szerzyły się również nieetyczne postawy wśród samych dziennikarzy.
Schorzenia systemu informowania były jedną z przyczyn zerwania więzi zaufania między społeczeństwem a władzą, czemu środowisko dziennikarskie dawało niejednokrotnie wyraz. Stwierdzamy, że księga zapisów cenzorskich kursujących po kraju w formie powielonej była wielkim szokiem dla społeczeństwa. Był to dokument świadczący o stopniu zwyrodnienia działania cenzury.
Stowarzyszenie
władzy, eliminowano natomiast informacje niewygodne, gdyż ujawniały one wynaturzenia funkcjonowania władzy. Przez lata działał i nie został jeszcze całkowicie usunięty rozbudowany system partykularnych, branżowych, organizacyjnych i lokalnych nacisków, zniekształcających informację. Systematycznie tłumiono krytykę. Polityka kadrowa w aparacie propagandy i w środkach masowego przekazu służyła utrwalaniu tych deformacji. Szerzyły się również nieetyczne postawy wśród samych dziennikarzy.<br>Schorzenia systemu informowania były jedną z przyczyn zerwania więzi zaufania między społeczeństwem a władzą, czemu środowisko dziennikarskie dawało niejednokrotnie wyraz. Stwierdzamy, że księga zapisów cenzorskich kursujących po kraju w formie powielonej była wielkim szokiem dla społeczeństwa. Był to dokument świadczący o stopniu zwyrodnienia działania cenzury.<br>Stowarzyszenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego