Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
negatywnym emocjonalnym wydźwięku. Mówiąc krótko, minimalizuje się negatywne skutki, jakie pociąga za sobą udział w badaniach psychologicznych.

Wreszcie, zgodnie z trzecią postawą - realizmu etycznego - należy unikać zadawania osobom badanym cierpień i narażania ich na dyskomfort psychiczny i fizyczny. Należy też, jeżeli tylko jest to możliwe, posługiwać się alternatywnymi do klasycznego, "nieetycznego" eksperymentu rozwiązaniami metodologicznymi (np. technika grania roli - por. dobre omówienie jej "plusów" i "minusów": Greenwood, 1991).

Zauważmy, że sformułowania zawarte w cytowanych tu kodeksach etycznych korespondują z pierwszą, "rygorystyczną" postawą. Osobiście skłaniałbym się do zaakceptowania z jednej strony postulatów wynikających ze stanowiska rygorystycznego, traktując je jako założenia idealizujące (ideał), przyjmowane
negatywnym emocjonalnym wydźwięku. Mówiąc krótko, minimalizuje się negatywne skutki, jakie pociąga za sobą udział w badaniach psychologicznych.<br><br> Wreszcie, zgodnie z trzecią postawą - realizmu etycznego - należy unikać zadawania osobom badanym cierpień i narażania ich na dyskomfort psychiczny i fizyczny. Należy też, jeżeli tylko jest to możliwe, posługiwać się alternatywnymi do klasycznego, "nieetycznego" eksperymentu rozwiązaniami metodologicznymi (np. technika grania roli - por. dobre omówienie jej "plusów" i "minusów": Greenwood, 1991).<br><br> Zauważmy, że sformułowania zawarte w cytowanych tu kodeksach etycznych korespondują z pierwszą, "rygorystyczną" postawą. Osobiście skłaniałbym się do zaakceptowania z jednej strony postulatów wynikających ze stanowiska rygorystycznego, traktując je jako założenia idealizujące (ideał), przyjmowane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego