Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 09.01
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
kazał zabijać i wysiedlać ludzi. Miloszević ł to najgorliwiej ze wszystkich przywódców uwikłanych w wojnę domową w byłej Jugosławii. I żadne sztuczki prawne nie spowodują uniewinnienia tyrana. OTPOR będzie dążył do tego, by - niezależnie od procesu w Hadze - doszło do osądzenia Miloszevicia w Belgradzie.

- Oskarżenia wysuwane pod moim adresem to niegodziwe kłamstwo i ciągłe przeinaczanie historii - dowodził były prezydent Jugosławii. - Wszystkie sprawy przedstawiono w sposób wypaczony, by chronić tych, którzy naprawdę ponoszą odpowiedzialność (za rozpad Jugosławii - przyp. red.).
Kto jest temu winien? Według Miloszevicia - wszyscy. Zarówno politycy współcześni, jak dawni przywódcy, Zachód, NATO, Wspólnota Europejska, Stany Zjednoczone, Watykan, islamiści, Albania i
kazał zabijać i wysiedlać ludzi. Miloszević ł to najgorliwiej ze wszystkich przywódców uwikłanych w wojnę domową w byłej Jugosławii. I żadne sztuczki prawne nie spowodują uniewinnienia tyrana. OTPOR będzie dążył do tego, by - niezależnie od procesu w Hadze - doszło do osądzenia Miloszevicia w Belgradzie. &lt;gap&gt;&lt;/&gt;<br><br>- Oskarżenia wysuwane pod moim adresem to niegodziwe kłamstwo i ciągłe przeinaczanie historii - dowodził były prezydent &lt;name type="place"&gt;Jugosławii&lt;/&gt;. - Wszystkie sprawy przedstawiono w sposób wypaczony, by chronić tych, którzy naprawdę ponoszą odpowiedzialność (za rozpad &lt;name type="place"&gt;Jugosławii&lt;/&gt; - przyp. red.).<br>Kto jest temu winien? Według &lt;name type="person"&gt;Miloszevicia&lt;/&gt; - wszyscy. Zarówno politycy współcześni, jak dawni przywódcy, &lt;name type="place"&gt;Zachód&lt;/&gt;, &lt;name type="org"&gt;NATO&lt;/&gt;, &lt;name type="org"&gt;Wspólnota Europejska&lt;/&gt;, &lt;name type="place"&gt;Stany Zjednoczone&lt;/&gt;, &lt;name type="place"&gt;Watykan&lt;/&gt;, islamiści, &lt;name type="place"&gt;Albania&lt;/&gt; i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego