Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
z nimi na granicy pruskiej. Tegoż dnia wkroczyły do Krakowa oddziały rosyjskie, a tuż po nich Austriacy.
Rewolucja krakowska trwała tylko 9 dni i upadła niemal bez walki. Nie umniejsza to jej znaczenia. "Jest to pierwsza rewolucja socjalna - pisał Lelewel - która się otwarcie objawia na horyzoncie polskim. Od tego czasu niepodobna, aby jaka inna ze wstecznymi wyobrażeniami nastąpić mogła". W istocie była ona dziełem rewolucyjnych demokratów, sprawę narodową łączyła ze sprawą społeczną - nie
już w teoretycznym programie, ale w czynie zbrojnym. Podziwiał też Engels "niemal proletariacką odwagę" powstańców krakowskich, podczas gdy Marks określał tę rewolucję jako antyfeudalną i stwierdzał, że dała
z nimi na granicy pruskiej. Tegoż dnia wkroczyły do Krakowa oddziały rosyjskie, a tuż po nich Austriacy.<br>Rewolucja krakowska trwała tylko 9 dni i upadła niemal bez walki. Nie umniejsza to jej znaczenia. "Jest to pierwsza rewolucja socjalna - pisał Lelewel - która się otwarcie objawia na horyzoncie polskim. Od tego czasu niepodobna, aby jaka inna ze wstecznymi wyobrażeniami nastąpić mogła". W istocie była ona dziełem rewolucyjnych demokratów, sprawę narodową łączyła ze sprawą społeczną - nie <br>już w teoretycznym programie, ale w czynie zbrojnym. Podziwiał też Engels "niemal proletariacką odwagę" powstańców krakowskich, podczas gdy Marks określał tę rewolucję jako antyfeudalną i stwierdzał, że dała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego