Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
jasną, jak ma być zdefiniowana owa użyteczność w przypadku wnioskowania stricto sensu, tzn. gdy od konkluzji wnioskowania nie zamierza się uzależniać żadnego określonego z góry działania praktycznego. Nie jest rzeczą możliwą określić tę użyteczność za pomocą strat oraz zysków przynoszonych przez działania, które mogłyby być oparte na danej konkluzji, ponieważ niepodobna nawet wyliczyć takich działań, a cóż dopiero - ocenić ich skutki. Powyższy zarzut zostałby jednak odparty, gdyby funkcja użyteczności została zdefiniowana niezależnie od ewentualnych praktycznych zastosowań konkluzji. Hempel proponuje nazwać taką użyteczność- "użytecznością epistemiczną". Można ją wyznaczyć, jeśli przyjmiemy, że wnioskuje się - w pewnych przynajmniej wypadkach - po to, by osiągnąć pewien
jasną, jak ma być zdefiniowana owa użyteczność w przypadku wnioskowania stricto sensu, tzn. gdy od konkluzji wnioskowania nie zamierza się uzależniać żadnego określonego z góry działania praktycznego. Nie jest rzeczą możliwą określić tę użyteczność za pomocą strat oraz zysków przynoszonych przez działania, które mogłyby być oparte na danej konkluzji, ponieważ niepodobna nawet wyliczyć takich działań, a cóż dopiero - ocenić ich skutki. Powyższy zarzut zostałby jednak odparty, gdyby funkcja użyteczności została zdefiniowana niezależnie od ewentualnych praktycznych zastosowań konkluzji. Hempel proponuje nazwać taką użyteczność- "użytecznością epistemiczną". Można ją wyznaczyć, jeśli przyjmiemy, że wnioskuje się - w pewnych przynajmniej wypadkach - po to, by osiągnąć pewien
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego