Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
świadczą jednak o tym, że był wrażliwy na nowe kierunki. Winckelmanna cenił ogromnie i chociaż – za krytyką Heynego – nie był przekonany o zasadności przyjętej systematyzacji rozwoju sztuki, przyznawał, że trudno wymyśleć coś innego. „Łatwo w systemacie Winckelmana o sztuce upatrzyć niedokładności, lecz ciężko nader, że nie powiem niepodobna, coś dokładniejszego na to miejsce położyć".
Ambicją Potockiego była – obok wyłożenia zagadnień sztuki – sprawność językowa dzieła, co wymagało przystosowania języka polskiego do opisywanych zagadnień. W przypadkach, kiedy brakowało właściwego słowa i musiał tworzyć nowe, powoływał się na odpowiedni termin w brzmieniu francuskim. W jego przekonaniu z zadaniem tym
świadczą jednak o tym, że był wrażliwy na nowe kierunki. Winckelmanna cenił ogromnie i chociaż &#150; za krytyką Heynego &#150; nie był przekonany o zasadności przyjętej systematyzacji rozwoju sztuki, przyznawał, że trudno wymyśleć coś innego. &#132;Łatwo w systemacie Winckelmana o sztuce &lt;gap&gt; upatrzyć niedokładności, lecz ciężko nader, że nie powiem niepodobna, coś dokładniejszego na to miejsce położyć".<br> Ambicją Potockiego była &#150; obok wyłożenia zagadnień sztuki &#150; sprawność językowa dzieła, co wymagało przystosowania języka polskiego do opisywanych zagadnień. W przypadkach, kiedy brakowało właściwego słowa i musiał tworzyć nowe, powoływał się na odpowiedni termin w brzmieniu francuskim. W jego przekonaniu z zadaniem tym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego