Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
świadczą jednak o tym, że był wrażliwy na nowe kierunki. Winckelmanna cenił ogromnie i chociaż – za krytyką Heynego – nie był przekonany o zasadności przyjętej systematyzacji rozwoju sztuki, przyznawał, że trudno wymyśleć coś innego. „Łatwo w systemacie Winckelmana o sztuce upatrzyć niedokładności, lecz ciężko nader, że nie powiem niepodobna, coś dokładniejszego na to miejsce położyć".
Ambicją Potockiego była – obok wyłożenia zagadnień sztuki – sprawność językowa dzieła, co wymagało przystosowania języka polskiego do opisywanych zagadnień. W przypadkach, kiedy brakowało właściwego słowa i musiał tworzyć nowe, powoływał się na odpowiedni termin w brzmieniu francuskim. W jego przekonaniu z zadaniem tym
świadczą jednak o tym, że był wrażliwy na nowe kierunki. Winckelmanna cenił ogromnie i chociaż &#150; za krytyką Heynego &#150; nie był przekonany o zasadności przyjętej systematyzacji rozwoju sztuki, przyznawał, że trudno wymyśleć coś innego. &#132;Łatwo w systemacie Winckelmana o sztuce &lt;gap&gt; upatrzyć niedokładności, lecz ciężko nader, że nie powiem niepodobna, coś dokładniejszego na to miejsce położyć".<br> Ambicją Potockiego była &#150; obok wyłożenia zagadnień sztuki &#150; sprawność językowa dzieła, co wymagało przystosowania języka polskiego do opisywanych zagadnień. W przypadkach, kiedy brakowało właściwego słowa i musiał tworzyć nowe, powoływał się na odpowiedni termin w brzmieniu francuskim. W jego przekonaniu z zadaniem tym
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!